Om ISAB

Inhalation Sciences Sweden AB, Org. Nr. 556665-6038, är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Huddinge. Adressen till huvudkontoret är Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge.

Bolaget bedriver utveckling av tekniskt avancerade laboratoriesystem, PreciseInhale och LaminarPace, för noggranna mätningar av hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Bakgrund

Idén till PreciseInhale föddes på 1990-talet vid Lovelace Respiratory Research Institute där Per Gerde som forskare behövde ett instrument för att validera sina teorier angående effekterna av radioaktiva dieseldamm i lungorna. Men ett system tillräckligt sofistikerat för att göra detta existerade inte och Per började skapa sitt eget. Systemet byggdes för att hantera torra pulver – precist kontrollerade genom avancerad programvara.

Idag är PreciseInhale den mest mångsidiga och avancerade forsknings- och utvecklingsplattformen inom sitt område. PreciseInhale utvecklades under flera år i samarbete med Karolinska Institutets innovationssystem med syfte att utgöra en hörnsten i skapandet av ett specialiserat läkemedelsbolag med fokus på nya inhalerbara läkemedelsterapier. Under 2014 förändrades strategin till kommersialisering av bolagets produkter till externa kunder.