Ledning

Lena Heffler

VD Med en forskningsbaserad Licentiatexamen i klinisk Immunologi från Karolinska Institutet och en Magisterexamen i biokemi från Uppsala universitet i bagaget har Lena Heffler haft ledande och strategiska roller på bland annat Aerocrine, Philips och Agilent Technologies. Som resultat- och lösningsorienterad har Lena en exceptionellt strategisk inblick och erfarenhet av utveckling och försäljning inom både labtech och medtech.
Per Gerde

Per Gerde

Forskning- och utvecklingschef Dr Per Gerde är Docent i Inhalationstoxikologi. Forskare vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Per har tidigare forskat vid Lovelace Respiratory Research Institute (1989-1991) och på det svenska arbetsmiljöinstitutet (1991-1996). Per har publicerat fler än 30 vetenskapliga artiklar och är frekvent talare vid internationella kongresser inom inhalation- och aerosolveteskap och är även uppfinnare till ISABs samtliga patent.

Michael Owens

Finanschef Michael Owens har civilekonomexamen med inriktning på redovisning och revision och har verkat i exekutiva positioner såväl i USA som Sverige. Under perioden 2007-2015 innehade Michael positionen som Group Controller vid Karolinska Development, där han var instrumental vid den framgångsrika börsnoteringen år 2011. Michael har lång erfarenhet i exekutiv position inom medicinteknisk forskning med att biträda bolag genom det komplexa legala och fiskala landskapet.

Maria Malmlöf

Director of Projects Maria är bioteknikingenjör utbildad vid KTH i Stockholm. Maria har haft en central roll i utvecklingen av ISABs båda in vitro system, DissolvIt och XposeALI och hon är medförfattare till en rad vetenskapliga publikationer inom inhalation. Som bolagets Director of Projects ansvarar hon för att leda och koordinera bolagets kund- och utvecklingsprojekt.

Mark Du Bois

IR & Communications Officer Mark är copywriter och kommunikatör specialiserad på B2B kommunikation. Han undervisar regelbundet vid Berghs School of Communication i Stockholm. Mark har en bakgrund som journalist och kommunikatör, bland annat på PR byrån Journalistgruppen (numera Nordic Morning). Mark har sin examen från the University of Essex, England.