Styrelse

Fredrik Sjöberg

Fredrik Sjövall

Styrelseordförande Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Fredrik är även styrelseordförande i Ziccum AB  samt styrelseledamot i Lipidor AB och Axelero Aktiebolag. Fredrik har tidigare varit VD för Inhalation Sciences AB (publ), PharmaSurgics och Lipopeptide (numera Promore pharma) och har sammanlagt nära femton års erfarenhet som VD för start-up bolag i life science branschen. Antal aktier: 205 987 (genom Axelero AB) Antal optioner: inga optioner.

Manoush Masarrat

Manoush Masarrat har stor erfarenhet från ledande positioner inom medicinteknikindustrin och är nu VD för ExScale BioSpecimen Solutions AB. Hans karriär har inkluderat flera seniora strategiska roller inom försäljning och marknadsföring. Masarrat har en kandidatexamen i Industriell ekonomi från Gävle Högskola och han har också studerat International Business Management vid Macquarie University i Sydney, Australien. Antal aktier: 0 aktier. Antal optioner: inga optioner.

Klaus Gottwald

Klaus Gottwald, systemanalytiker och ekonomalumni från Stockholms universitet, är medgrundare och VD för Stockholms Affärsänglar, en av Sveriges mest framgångsrika investeringsfonder för företag i tidig etableringsfas med produkter och tjänster med teknisk innovationshöjd. Klaus är också VD för Sustainable Energy Angels, en investeringsfond med inriktning på produkter och tjänster för förnyelsebara energilösningar. Från 1995-2000 var Klaus grundare och VD för MAS Svenska AB. Klaus har omfattande erfarenhet av strategisk utveckling av växande företag utifrån ledande befattningar och som styrelseledamot. Klaus har bidragit till att etablera, leda och utveckla företag i stark och snabb tillväxt inom en rad branscher. Antal aktier: 14,581 aktier (genom Vendevo AB) samt indirekt 3,453 aktier (Stockholms affärsänglar management AB). Antal optioner: inga optioner.
Per Gerde

Per Gerde

Dr Per Gerde är Docent i Inhalationstoxikologi. Forskare vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Per har tidigare forskat vid Lovelace Respiratory Research Institute (1989-1991) och på det svenska arbetsmiljöinstitutet (1991-1996). Per har publicerat fler än 30 vetenskapliga artiklar och är frekvent talare vid internationella kongresser inom inhalation- och aerosolveteskap och är även uppfinnare till ISABs samtliga patent. Antal aktier: 771 140 aktier. Antal optioner: 60 000 optioner.

Sonja Gerde

Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Linköpings universitet. Sonja jobbar som Investment manager på Impilo. Hon har tidigare (2014-2017) arbetat som konsult på Boston Consulting Group i Stockholm. Antal aktier: 54 750 aktier. Antal optioner: inga optioner.

Tom Sundelin

Tom har över 20 års erfarenhet från Life Science industrin, varav 10 från roller på den globala inhalationsmarknaden. Hans bakgrund inkluderar roller som VD på Quickels systems AB och IM-Medico AB, Global Sales Director på Aerocrine och styrelseledamot i Näslund Medical AB. Tom har stor erfarenhet från internationell försäljning och marknadsföring och från att bygga globala distributörsnätverk. Antal aktier: 1 577 aktier. Antal optioner: inga optioner.