Kunder

Våra kunder är pionjärer. Klicka här för att lyssna till hur PreciseInhale hjälper dem.

Professor Ben Forbes från King’s College i London beskriver hur PreciseInhale hjälper hans team uppnå bättre, mer relevanta resultat.

Lena Palmberg från Karolinska Institutet förklarar hur PreciseInhale kan efterlikna partiklars effekt i lungan.

Swapna Upadahyay från Karolinska Institutet understryker vikten av precisionsdosering och hur systemet doserar nanopartiklar.

  • Chiesi är ett av Italiens ledande läkemedelsföretag och stora inom utveckling av inhalationsprodukter. Chiesi använder PreciseInhale för att karakterisera farmakokinetiska egenskaper hos läkemedelskandidater i tidiga skeden.
  • Karolinska Institutet är framgångsrika inom bland annat miljöforskning. På Karolinska Institutet används PreciseInhale för att exponera celler för exempelvis nanopartiklar.
  • Kings College är ett mycket högt rankat universitet i London och anses vara ledande inom Inhalationsforskning. Professor Ben Forbes grupp använder PreciseInhale för att bibehålla sin position som pionjärer inom fältet.
  • Fraunhofer Item är ett av världens ledande institut inom miljöforskning. Fraunhofer använder PreciseInhale bland annat för att kunna genomföra högkvalitativa cellexponeringar.
  • Dow chemicals är en av världens största kemi-koncerner. Dow jobbar kontinuerligt för att förstå och kartlägga eventuella hälsorisker förknippade med nya materialslag och PreciseInhale utgör ett viktigt verktyg i detta arbete.