Patent

ISABs produkter skyddas av totalt 6 patentfamiljer. Tre av dessa avser tekniska lösningar för att generera högkvalitativa aerosoler (PreciseInhale). Ett patent skyddar innovationen bakom LaminarPace och två patent avser in vitro applikationer/moduler. Patentportföljen innehåller beviljade patent i centrala territorier såsom USA och Europa och även nyare patentansökningar som därmed har potential att förlänga patentskyddet för bolagets produkter ända till 2033.
ISABs immaterialrättsliga tillgångar omfattar även de registrerade varumärkena PreciseInhale®, DissolvIt® och XposeALI®.