PreciseInhale

Bolagets huvudprodukt

PreciseInhale är ett tekniskt avancerat laboratoriesystem för noggranna mätningar av hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa. Dagens etablerade metoder bygger på teknologi från 1950-talet som ger stor variation i mätningarna och låg korrelation mellan laboratoriemiljö och kliniska tester. Genom en serie verktyg, eller moduler, kan PreciseInhale anpassas utifrån kundens specifika behov och med bevisad stor överensstämmelse mellan laboratoriemiljö och klinisk användning korta ned utvecklingstid och kostnad för nya läkemedel. PreciseInhale möjliggör en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av nya inhalationsläkemedel för lungrelaterade folksjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) men öppnar även för utveckling av inhalationsläkemedel inom många fler terapiområden, tex migrän, impotents, diabetes och influensa (se Trender nedan)

Ett stort tillämpningsområde är även miljöforskning där PreciseInhale t.ex. används för att under kontrollerade former simulera hur olika dammtyper, nano-partiklar eller nya materialtyper påverkar våra lungor.

Systemet är CE märkt för pre-klinisk användning och används idag av världsledande aktörer inom såväl läkemedelsutveckling som miljörelaterad forskning. Bland de tidiga kunderna finns Chiesi farmaceutici, Italiens ledande läkemedelsbolag inom Inhalation, Kings college, ett högt ansett universitet i London och Dow Chemical, en av världens största kemikoncerner.

Den fulla potentialen av PreciseInhale är ännu inte uppnådd. I bolagets utvecklingsplan för kommande tre-års period finns inplanerat att validera instrumentet även för kliniskt bruk, dvs. för att kunna användas i samband med kliniska prövningar på patienter. Detta utvecklingssteg förväntas avsevärt öka instrumentets marknadspotential.

Gå till Preciseinhale.com